Blog

Categoria FAMILIA

 

“La família és un dels pilars de la humanitat”; d’aquesta manera l’ONU inicia la seva definició de família. Altra possible és “conjunt de persones unides per llaços de parentiu”, però en podríem trobar moltes més, tantes com configuracions familiars existeixen en l’actualitat.

...

FAMILIA
18 October 2016