Blog

Categoria FAMILIA

L'activitat diària ens sotmet a rutines i obligacions que ens fan anar amunt i avall amb la sensació de no disposar de les suficients hores al dia com necessitaríem. Sovint, ens falta temps per dedicar-nos a nosaltres, moments per a gaudir en família sense la preocupació de la feina, tasques acadèmiques o simplement per a gaudir de les petites...

FAMILIA
2020
ENFORTIR VINCLES
SUGGERIMENTS
31 July 2020

 

“La família és un dels pilars de la humanitat”; d’aquesta manera l’ONU inicia la seva definició de família. Altra possible és “conjunt de persones unides per llaços de parentiu”, però en podríem trobar moltes més, tantes com configuracions familiars existeixen en l’actualitat.

...

FAMILIA
18 October 2016