Blog

Categoria NOVEMBRE

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

«La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties».

Podem considerar salut mental com la capacitat de  poder fer front a l’estrès normal del dia a dia i no només a l’absència de trastorns...

NOVEMBRE
2019
SALUT MENTAL
15 November 2019

 

Article 7 de la Declaració dels Drets de l'Infant:

“L’infant ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els quals han d’estar orientats a les finalitats que persegueix l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret.”

 

Malgrat que darrerament...

NOVEMBRE
JOCS
JOGUINES
NADAL
24 November 2016

No només fem anys quan és el nostre aniversari, sinó en aquells moments que els nostres fills fan alguna cosa que, no fa tant, estàvem fent nosaltres.

Fets com; la primera vegada que ens demanen per sortir, primer a la tarda i més tard a la nit, quan van per primera vegada a l’escola o a l’institut, quan volen anar a la universitat o prefereixen...

CANVIS
CREIXER
ANIVERSARI
NOVEMBRE
04 November 2016